Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2015

Zápisříjen2015