PROJEKT: „Vybavení Komunitního centra Koldín“

Komunitní centrum Koldín má díky podpoře MAS NAD ORLICÍ O.P.S. nové vybavení

Hlavním cílem projektu bylo pořízení vybavení do prostor Komunitního centra Koldín a poskytnout tak obyvatelům obce a členům místních spolků plnohodnotné, komfortní a moderní zázemí s cílem podpory kulturní a společenské činnosti v obci Koldín.

Prostory Komunitního centra Koldín prošly rozsáhlou stavební rekonstrukcí díky které byly vytvořeny prostory pro podporu klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti, pomáhající spoluorganizovat společné aktivity zaměřené nejen na komunitu a na členy spolků, ale také na aktivity obce organizovány pro veřejnost. Projekt byl podpořen díky MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., realizátorem strategie komunitně vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ o.p.s.

Současná budova (Obecní dům) je z roku 1918 a již od té doby sloužila ke kulturním účelům. V rámci projektu bylo pořízeno 96 ks židlí, 22 ks stolů, pódiová sestava a dataprojektor. Vše bylo umístěno v novém společenském sále kde se budou realizovat různé sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce. Obec Koldín díky tomuto projektu může nabídnout bohatý kulturní a společenský život všem věkovým skupinám nejen obyvatelům Koldína ale i přilehlých obcích.

PROJEKT: „Hasičská zbrojnice Koldín“ – Obnova hasičské zbrojnice Koldín

Za spolupráce obce Koldín, MAS NAD ORLICÍ, o.p.s a dvou místních spolků došlo k obnově hasičské zbrojnice Koldín. Hlavním cílem projektu byly stavební úpravy hasičské zbrojnice v obci Koldín, která slouží k úschově a odstavování hasičské techniky, ale hlavně k výkonu služby jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Ten si drží svou tradici již téměř 145 let a je zároveň nejstarším spolkem obce Koldín.

Nejprve došlo k výměně střechy, kdy dobrovolní hasiči začali shazováním střešní krytiny původních pálených tašek, které byly již ve velmi špatném stavu. Tašky byly popraskané a docházelo i k zatékání do vnitřních prostor zbrojnice. Spolu s výměnou krytiny došlo i k výměně latí a podbití. Poté nastoupila tesařská firma zabývající se kompletní realizací a rekonstrukcí střech.

Zároveň došlo na zbrojnici k výměně dřevěných garážových vrat. Hasiči vybourali stávající dvoukřídlá vrata a následně vyrobili a namontovali rám pro nová sekční garážová vrata s automatickým stropním pohonem na dálkové ovládání. Instalace nových vrat byla poté provedena specializovanou firmou. Samotná modernizace vrat zaručuje větší bezpečnost v případě vloupání, ale hlavně zvyšuje efektivitu akceschopnosti a rychlost zásahu.

Mimo Sboru dobrovolných hasičů Koldín se do projektu zapojil i Spolek Tvoření Koldín, z.s., který se postaral o řádný úklid hasičské zbrojnice a přilehlého okolí.

Projekt byl podpořen díky MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., jakožto realizátorem strategie komunitně vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ o.p.s.

Tato modernizace nepřinesla prospěch pouze Sboru dobrovolných hasičů Koldín, ale hlavně všem obyvatelům obce Koldín i přilehlým obcím, a to zvýšením akceschopnosti sboru hasičů.