Památky

Zámek Koldín

Tvrz v Koldíně

Zámek byl vybudován v renesančním slohu na místě nebo poblíž starší tvrze na samém začátku 17. století tehdejším majitelem panství Jan Hilebrantem Lickem z Rýzmburka. Na průčelích bylo nové sídlo ozdobeno arkádami, omítky pokrývaly sgrafity. Přízemní místnosti zámku byly z větší části zaklenuty křížovými klenbami bez žeber. Ještě před dokončením stavby prodal Jan Hilebrant z Rýzmburka v r. 1604 koldínský statek s dalšími dvěma vesnicemi Markétě Zejdlicové ze Šengeldu. V r. 1605 byla stavba dokončena. Svědčí o tom letopočet nalezený na jižním průčelí zámku při opravě fasády ve 20. století. V r. 1637 zakoupila koldínský statek Anna z Oppersdorfu, manželka majitele častolovického panství Oty z Oppersdorfu. Koldínský zámek posléze přestal sloužit jako panské sídlo a změnil se v pouhé obydlí úředníka, který spravoval místní dvůr a statek. Při dělení oppersdorfských statků v r. 1682 je koldínský zámek uváděn jako zachovalá budova obsahující různé světnice, včetně kaple a vinopalny. O dva roky později Oppersdorfové z důvodu neutěšené finanční situace prodali Koldín i Častolovice Tomáši Černínovi z Chudenic. Koldínské zboží tehdy trvale splynulo s častolovickým panstvím. V r. 1694 koupil Častolovice s veškerým příslušenstvím od Tomáše Černína Adolf Vratislav ze Šternberka. Šternberkové dali v průběhu 18. a 19. století koldínský zámek několikrát upravit, aby lépe vyhovoval obytným účelům. Při tom byly zazděny ozdobné arkády v přízemí a zrušena kaple. Zámek v Koldíně byl ve vlastnictví Šternberků až do r. 1924, kdy jej v rámci první pozemkové reformy získal J. Zámečník. Nový majitel dal zámeckou budovu opravit a sám v ní bydlel. V r. 1952 objekt přešel do majetku JZD Mostek. Naštěstí sloužil koldínský zámek jen k bytovým účelům a jako jídelna. Od druhé poloviny 70. let byl prázdný. Nyní je nově opraven v soukromém vlastnictví. Zámek stojí na východním okraji vsi v areálu velkého dvora. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /VI – Východní Čechy/ – Nakladatelství Svoboda 1984

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny

V roce 1838 byla v Koldíně postavena kaple sv. Anny, kde byl umístěn a osvěcen v roce 1841 kříž. V roce 1894 byla kaple rozšířena o sakristii a v roce 1933 o menší věžičku. V roce 1913 daroval ředitel velkostatku v Častolovicích Varmuža kapli zvon. V roce 2000 se dočkala nového kabátu i oprav v interiéru. Stejně jako v nedalekých Běstovicích, i zde byly nalezeny zbytky osady slezskoplatěnické kultury.

Pomník padlých z první světové války

V roce 1918 byl postaven pomník padlých z první světové války, který stojí před hřbitovem. Pomník zhotovil sochař Reil z Chocně.

Tvrz na zalesněném vrchu Chlum

Na východ od Koldína se nachází obdelníkovité tvrziště a zaniklá ves Chlumek. Doba jejího vzniku i zániku není známa. Její pojmenování je zdrobnělinou slova „chlum“. Na tuto tvrz situoval Alois Jirásek děj své povídky „Na Chlumku“. Odehrává se za vpádu Braniborů do Čech po smrti krále Přemysla Otakara II. V písemných pramenech se připomíná již jako pustá v roce 1544. V té době patřila Janu Lickovi z Rýzmburka, jako součást borohrádeckého panství. V roce 1589 byla připojena ke koldínskému statku. Tvrz byla nově vystavena za kopcem v roce 1603 s blízkým hospodářským dvorem zvaným Závrš, který tu stojí dodnes. Kopec byl později oplocen jako panská obora. Krásu bukového lesa dokazuje i významný bylinný podrost ( nemohu zde nepřipomenout např. samorostlík klasnatý ).