Svoz odpadů

Svoz odpadů 2020 – ke stažení

Odkazy o třídění odpadu:

https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti

http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost/