Úřední deska

Pomoc při zvládání základních životních potřeb

Na základě usnesení Vlády České republiky, které doporučuje osobám starším 70 let nevycházet, je možnost pomoci při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků. Na této pomoci bude spolupracovat JPO a SDH. V případě potřeby volejte na tel. 602 226 050. Obec Koldín