Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Koldín č. 1/2019,o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Koldín č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška č. 3 2016 o likvidaci odpadů

Provozní řád veřejného pohřebiště v Koldíně