Vyhlášky obce

Obecně závazná vyhláška obce Koldín č. 1/2019,o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Koldín č.1 2022

Vyhláška č. 3 2016 o likvidaci odpadů

Provozní řád veřejného pohřebiště v Koldíně