Knihovna

Knihovna se nachází v budobě obecního úřadu, Koldín 15
Otevírací doba je každý pátek od 17 do 18 hodin

Knihovna poskytuje tyto služby:

  •  Výpůjční služba – knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného fondu,
  • Meziknihovní výpůjční služba – knihovna zprostředkovává výpůjčky z jiných knihoven
  • Všechny dostupné knihy (koldínské i půjčené ze střediska v Chocni) najdete v katalogu zde https://koldin-katalog.kruo.cz/

Facebok knihovny: https://www.facebook.com/groups/575310279859187

Webová prezentace knihovny Koldín

knihovna