Knihovna

Knihovna se nachází v budobě obecního úřadu, Koldín 15
Otevírací doba je každý pátek od 17 do 18 hodin

Knihovna poskytuje tyto služby:

* Výpůjční služba – knihovna půjčuje čtenářům knihy z vlastního i výměnného fondu`
* Meziknihovní výpůjční služba – knihovna zprostředkovává výpůjčky z jiných knihoven

Webová prezentace knihovny Koldín

knihovna