Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky 2018

Zapisovatel2018