Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce 2018

Zapisovatel2018