Mikroregion Vysokomýtsko – Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2021 – návrh (obce)

Příloha č. 1 – výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – výkaz pro hodnocení plnení rozpočtu

Příloha č. 3 – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021