Mikroregion Vysokomýtsko – Závěrečný účet za rok 2023

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2023

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztrát

Příloha č. 2 – FIN čerpání rozpočtu

Příloha č. 3 – Přezkum hospodaření za rok 2023