Mikroregion Vysokomýtsko – Závěrečný účet

Závěrečný účet za rok 2020

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty 2020

Příloha č. 2 – FIN 2-2012 (čerpání rozpočtu)

Příloha č. 3 – Zpráva o přezkumu hospodaření