Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2019

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2019

Příloha č. 1 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 2 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 -12

Příloha č. 3 – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019