Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024