Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021