Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí audio záznamu ze zasedání zastupitelstva obce