Pravidla rozpočtového provizoria obce Koldín

Pravidla rozpočtového provizoria obce Koldín:

Rozpočtové provizórium