Příloha č. 4 k obecně závazné vyhlášce č.1/2012 obce Koldín o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Kliknutím zobrazíte (pdf) Přílohu č. 4 k poplatku za odpady pro rok 2015