PROJEKT: „Renovace knihovny a dovybavení Komunitního centra Koldín“

PROJEKT: „Renovace knihovny a dovybavení Komunitního centra Koldín“
obec Koldín a Komunitní centrum Koldín má díky podpoře MAS NAD ORLICÍ O.P.S. nové vybavení.

Cílem projektu bylo kompletně modernizovat vybavení knihovny, která se nachází v budově OÚ Koldín. Doplnit chybějící vybavení Komunitního centra Koldín a nabídnout tak obyvatelům obce a členům místních spolků plnohodnotné, komfortní a moderní zázemí s cílem podpory kulturní a společenské činnosti v obci Koldín.

Výsledkem projektu bylo pořízení kompletně nového vybavení do knihovny a chybějícího vybavení Komunitního centra Koldín, a sice 24 ks židlí, 4 ks stolů a reproduktory. Obecně pak výsledkem projektu je plnohodnotné, komfortní a moderní zázemí s možností širokého využití. Po modernizaci obecní knihovny jsou v plánu pravidelné návštěvy dětí z MŠ a vzbudit tak jejich zájem o četbu a knihy samotné.

Projekt byl podpořen díky MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., realizátorem strategie komunitně vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ o.p.s.