REGIONÁLNÍ STRATEGII ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGIONÁLNÍ STRATEGII ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav (IEVA)