Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 24. a 25. května 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do Evropského parlamentu

konané na území ČR ve dnech 24. a 25. května 2019

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise