Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 7. a 8. června 2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané na území ČR ve dnech 7. a 8. června 2024