Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Koldín konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Koldín konané ve dnech 23. a 24. září 2022