Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 20. a 21. září 2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 20. a 21. září 2024