STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD – Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Rájec

Oznámení o vystavení návrhu KoPÚ Rájec