Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Koldín z 10.11.2014

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLDÍN
TERMÍN KONÁNÍ: 10.11. 2014

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

• předložený program jednání zastupitelstva obce
• zapisovatele Zdenku Konárkovou a ověřovatele Tomáše Absolona a Petra Zítka
• všichni členové zastupitelstva obce budou pracovat jako neuvolnění
• starostu obce Aleše Zemana, bytem Koldín čp. 36
• místostarostou obce Karla Kameníka, bytem Koldín čp. 92
• předsedu kontrolního výboru Tomáše Absolona, bytem Koldín Hradiště č.p. 136
• předsedou finančního výboru Zdenku Konárkovou, bytem Koldín 80
• složení slibu členů zastupitelstva obce do rukou předsedajícího a tento slib stvrdili pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem
• odměňování všech zastupitelů dle §72 zákona o obcích dle novely nařízení vlády č. 37/2003 S. z 18.12.2013 v maximální výši dle jednotlivých funkcí s účinností od 11.11.2014

 

V Koldíně 10.11:2014

Zapisovatel: Zdenka Konárková

Ověřovatelé : Tomáš Absolon

Petr Zítko