V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství