Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí obce Koldín k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstva obce Koldín konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Vyrozumění o termínu a místu školení