Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 5. 11. 2018, od 18:00 hodin

INFORMACE O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KOLDIN 5.11.2018