Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 23. ledna 2013

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 23. ledna 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

 Program:

  1. Pan starosta informoval přítomné o stavu vodojemu
  2. Výběr vodného za II. pololetí roku 2012, poplatky za psy a odpad 2013 budou vybírány v měsíci únor – březen 2013
  3. Obecní zastupitelstvo zamítlo žádost m. Fibikarových – odkoupení části obecní cesty p.č. 3068
  4. Obecní zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2013
  5. Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek – MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Kostelecké Horky

Zastupitelstvo schvaluje :

–   návrh rozpočtu na rok 2013

–   příspěvek MAS NAD ORLICÍ

 

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–       stav vodojemu

–       výběr poplatků – voda, psi, odpad

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský