Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.2.2016

zápisúnor2016.3-1