Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.1.2017

Zápis09012017.3