Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko

Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko je k dispozici na elektronické adrese https://www.vysokomytsko.cz/rozpoty, nahlédnout do listinné podoby je možné na Městském úřadě Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, č. dveří 258.