PROJEKT: „Vybavení Komunitního centra Koldín“

Komunitní centrum Koldín má díky podpoře MAS NAD ORLICÍ O.P.S. nové vybavení

Hlavním cílem projektu bylo pořízení vybavení do prostor Komunitního centra Koldín a poskytnout tak obyvatelům obce a členům místních spolků plnohodnotné, komfortní a moderní zázemí s cílem podpory kulturní a společenské činnosti v obci Koldín.

Prostory Komunitního centra Koldín prošly rozsáhlou stavební rekonstrukcí díky které byly vytvořeny prostory pro podporu klubové, spolkové a jiné zájmové činnosti, pomáhající spoluorganizovat společné aktivity zaměřené nejen na komunitu a na členy spolků, ale také na aktivity obce organizovány pro veřejnost. Projekt byl podpořen díky MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., realizátorem strategie komunitně vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ o.p.s.

Současná budova (Obecní dům) je z roku 1918 a již od té doby sloužila ke kulturním účelům. V rámci projektu bylo pořízeno 96 ks židlí, 22 ks stolů, pódiová sestava a dataprojektor. Vše bylo umístěno v novém společenském sále kde se budou realizovat různé sociální, vzdělávací a volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce. Obec Koldín díky tomuto projektu může nabídnout bohatý kulturní a společenský život všem věkovým skupinám nejen obyvatelům Koldína ale i přilehlých obcích.