Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2017

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 8
počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku
V Koldíně dne 7.3..2018

Aleš Zeman

starosta obce

Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2016

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku
V Koldíně dne 28.2.2017

Aleš Zeman

starosta obce

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2015 dle zákona 109/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2015

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

počet podaných žádostí o informace : 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0
Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku
V Koldíně dne 12.1.2016

Aleš Zeman

starosta obce

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2014

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2014

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 • žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku

V Koldíně dne 9.1.2015

Aleš Zeman

starosta obce

Zveřejněno:

Sejmuto :

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2013

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2013

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 • žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku

V Koldíně dne 8.1.2014
Karel Kameník

starosta obce

Zveřejněno:

Sejmuto :

 

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2012

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2012

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

 • počet podaných žádostí o informace : 0
 • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
 • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
 • řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
 • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 • žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku

V Koldíně dne 6.1.2013

Karel Kameník

starosta obce

Zveřejněno:

Sejmuto :