Home » Výroční zprávy » Výroční zpráva obce Koldín za rok 2014

Výroční zpráva obce Koldín za rok 2014

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Koldín vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informace : 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
  • řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

  • žadatelé o poskytnutí informace podávali pouze jednoduché ústní dotazy, které byly vyřizovány okamžitě a bez poplatku

V Koldíně dne 9.1.2015

Aleš Zeman

starosta obce

Zveřejněno:

Sejmuto :