Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí) pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise (okrskových volebních komisí)