V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

 

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26. dubna 2019 do dne 27. května 2019