Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočnéza kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Porovnání položek vodného a stočného 2021-2022