PROJEKT: „Rekonstrukce kuchyně a herní prvky v MŠ Koldín“

PROJEKT: „Rekonstrukce kuchyně a herní prvky v MŠ Koldín“

MŠ Koldín má díky podpoře MAS NAD ORLICÍ O.P.S. nové vybavení kuchyně a herní prvky

Současný stav kuchyně nevyhovoval stále se zvyšujícím standardům na kuchyň v MŠ. Bylo zapotřebí zajistit nerezové gastronomické zařízení. Po realizaci je vše z potravinářské oceli a samozřejmě plní veškeré přísné hygienické podmínky. Herní prvky bylo potřeba obnovit a doplnit. Na hřiště se doplnilo zázemí pro nejmenší děti domeček s kuchyňkou a chybějící houpadlo.

Rekonstrukci kuchyně je celý provoz kuchyně v nerezovém provedení. Hřiště je vybaveno z bezpečných a trvanlivých přírodních materiálů, aby vyhovovalo dětem pro rozmanité využití.

Projekt byl podpořen díky MAS NAD ORLICÍ, o.p.s., realizátorem strategie komunitně vedeného místního rozvoje NAD ORLICÍ o.p.s.

Budova mateřské školy Koldín, okres Ústí nad Orlicí byla postavena v roce 1977 na kopečku nad středem obce. Jedná se o přízemní objekt rozdělený na prostory MŠ a obecní byt.

Zřizovatelem školy je obec Koldín.

Původní kapacita MŠ na 25 dětí byla rozšířena rekonstrukcí ve školním roce 2010/11 na 40 dětí. Od školního roku 2012/13 je schválena výjimka pro 45 dětí, o které se starají čtyři kvalifikované učitelky s úvazkem 3,5.

V MŠ jsou dvě třídy. Menší pro 17 dětí a větší pro 28 dětí. Každá třída má svůj vlastní vchod. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada. Přístup na ni je možný hned po průchodu hlavní bránou k MŠ, ale i z větší třídy terasovými dveřmi.

Školní jídelna se nachází přímo v budově školy. Zajišťuje dětem celodenní stravování dle zásad zdravé výživy.

K pobytu dětí venku je často využíván blízký les a krásné přírodní prostředí, obklopující celou mateřskou školu.

MŠ je navštěvována především dětmi z Koldína. Ale díky krátké vzdálenosti je využívána i dětmi z okolních vesnic např. z Běstovic a z blízké Chocně (6 km).

Je to typická vesnická školka kde děti žijí v těsném kontaktu s přírodou