V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici III/3155 a místních komunikacích v k.ú. Sudslava a Koldín

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnici III/3155 a místních komunikacích v k.ú. Sudslava a Koldín

Mapa 1

Mapa 2