VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností – Městského úřadu Vysoké Mýto

Návrh přechodného dopravního značení a opatření při provádění prací běžné údržby na silnicích II. a III. třídy a jejich příslušenství