Záměr prodat – pozemek p.č. 1147/9 v k. ú. Koldín

Záměr prodat – pozemek p.č. 1147/9 v k. ú. Koldín

záměr prodat

záměr prodat – dodatek

Geometrický plán :