Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 23. října 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold 

Program:

1.      Finanční výbor seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly účetnictví obce a s výsledkem kontroly pokladní hotovosti ze dne 23. 10. 2013. Účetní stav finančních prostředků odpovídá stavu skutečnému

2.      Kontrolní výbor seznámil zastupitelstvo s výsledkem veřejnoprávní kontroly čerpání neivest. příspěvku na rok 2013 poskytnutému MŠ. Nebylo shledáno závad a nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

3.      Zastupitelstvo schválilo tyto rozpočtové změny:

RZ č. 2 – Dotace na rekonstrukci klubovny hasičů

Jedná se o přeúčtování z RS 4116 na RS 4113

RZ č. 3 – Přijetí dotace na provoz obchodu v obci

Příjmy: 4122     Kč 27 000,-               Výdaje: 2141 5153      Kč 27 000,-

RZ č. 4 – Přijetí dotace na rekonstrukci skladu OU

Příjmy: 4122     Kč 100 000,-             Výdaje: 6171 6121      Kč 100 000,-

RZ č. 5 – Přijetí dotace na volbu do parlamentu

Příjmy: 4111     Kč 24 100,-               Výdaje: 6114 5139       Kč 24 100,-

4.      Zastupitelstvo schválilo přijetí peněžitého daru Mateřskou školou Koldín ve výši 10 000,- Kč od obce Běstovice. Dar je poskytnut na nákup hraček a vybavení pro MŠ

Zastupitelstvo schvaluje :

–    rozpočtové změny č. 2, č. 3, č. 4, č. 5

–    přijetí peněžitého daru Mateřskou školou Koldín ve výši 10 000,- Kč  od obce Běstovice

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–          výsledek kontroly účetnictví obce

–          výsledek veřejnoprávní kontroly

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský