Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 13. listopadu 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

Program:

1.      Informace o kanalizaci: Sestavení komise pro výběrové řízení

2.      Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo vystěhování psa p. Podolské z bytu MŠ

3.      Pozvánka na zdobení vánočních medovníků dne 31. 11. 2013 od 14:00 hod v prostorách muzea v Koldíně

4.      Seznámení s Vnitřní směrnicí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zastupitelstvo schvaluje :

–    vystěhování psa

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–           informace o kanalizaci

–           kulturní akce

–           směrnici bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský