Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 4. září 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold

 Program:

1.      Pan starosta kladně zhodnotil „Sraz rodáků “  a  „Den dětí“. Poděkoval členům zastupitelstva za zorganizování

2.      Akce kanalizace – sepisování smluv

3.      MŠ – členové OZ navrhli, aby paní ředitelka MŠ předložila návrh hracích prvků, které požaduje pro rok 2013

4.      Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení školného v MŠ, ostatní je v kompetenci ředitelky MŠ

5.      Volby do Poslanecké sněmovny dne 25. 10. – 26. 10. 2013 – sestavení komise

6.      Pan starosta podal informace o provozu vodovodu

7.      Do 30. 9. 2013 je nutno zaslat přihlášku na dotace z Pardubického kraje

Zastupitelstvo schvaluje :

– zvýšení školného v MŠ

Zastupitelstvo bere na vědomí :

– zhodnocení kulturních akcí

– sepisování smluv-kanalizace

– volby do Poslanecké sněmovny

– provoz vodovodu

– přihlášku na dotace z Pardubického kraje

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský