Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 3. července 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold 

Program:

1.      Finanční výbor seznámil zastupitelstvo s výsledkem kontroly pokladní hotovosti ze dne 3. 7. Účetní stav finančních prostředků odpovídá stavu skutečnému

2.      Informace – Sraz rodáků – p. Konárková (sponzorské dary, občerstvení, hudba, brigáda-úklid, seskok padákem, pozvání hostů, stráž u pomníka padlých)

3.      Schválení mandátní smlouvy číslo 2013/1121-kanalizace a ČOV pro obec Koldín mezi obcí Koldín a OHGS Ústí nad Orlicí

4.      Schválení Partnerské smlouvy na přípravu, realizaci a provoz hostované spisové služby mezi Městem Vysoké Mýto a obcí Koldín

5.      OZ schvaluje komisi pro objednávání obálek a komisi pro hodnocení – kanalizace

6.      Schválení smlouvy mezi MAS NAD ORLICÍ a Obcí Koldín o účelovém příspěvku z rozpočtu obce

Zastupitelstvo schvaluje :

–          mandátní smlouvu číslo 2013/1121

–          Partnerskou smlouvu

–          komisi pro objednávání obálek a pro hodnocení

–          smlouvy o účelovém příspěvku

Zastupitelstvo bere na vědomí :

–          výsledek kontroly pokladní hotovosti

–          informace – Sraz rodáků

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský