Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín dne 18.12.2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín dne 18.12.2019

Přílohy:

Schválený rozpočet 2020

Obecně závazná vyhláška obce Koldín č. 1 2019,o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Koldín č. 2 2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů