Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín konaného dne 21.6. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koldín konaného dne 21.6. 2022

Příloha číslo 1