Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Koldín dne 15. května 2013

Přítomni: p. Kameník, Konárková, Brandýský, Zeman, Stárek, Marhold 

Program:

  1. 1.      Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo fasádu přední strany OÚ – zajistí p. Stárek
  2. 2.      Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek mysliveckému sdružení Koldín 15 000,- Kč
  3. 3.      Schválení dotace na kanalizaci – 22 mil. Kč.
  4. 4.      Informace – Sraz rodáků ( almanach, poukázky na občerstvení, průvod obcí, zásah hasičů, lavice, stoly, upřesnění ploch k sekání, hrad pro děti )

Zastupitelstvo schvaluje :

–     fasádu přední strany OÚ

–     příspěvky mysliveckému sdružení Koldín

–     dotace na kanalizaci

Zastupitelstvo bere na vědomí : 

–          informace Sraz rodáků

 

Zapsala: Konárková                                                                Ověřil: Brandýský